ขนาดอักษร
" เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเพื่อเป็นห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 24 เม.ย. 2562

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และขอบเขตงาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเพื่อเป็นห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 24 เม.ย. 2562

สรุปผลกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเพื่อเป็นห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 24 เม.ย. 2562

แบบแปลนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเพื่อเป็นห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 24 เม.ย. 2562

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
ฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ศบส. 11
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 020118 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560