ขนาดอักษร
" เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพขต 11 นำโดย ผอ.วันชัย มั่นสัมฤทธิ์ ได้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 28 ก.ย. 2561

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 20 ก.ย. 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี 2562

ประกาศโดย Admin วันที่ 17 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004387 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560