ขนาดอักษร
" เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

คุณลักษณะเฉพาะแอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ

ประกาศโดย Admin วันที่ 21 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะหน้ากากอนามัย (SURGICAL MASK)

ประกาศโดย Admin วันที่ 21 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล

ประกาศโดย Admin วันที่ 21 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะชุด PPE (Protective Equipment)

ประกาศโดย Admin วันที่ 21 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
ฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ศบส. 11
งานออกแบบระบบวิศวกรรม


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004963 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560