ขนาดอักษร
" เป็นหน่วยงานหลักในเขตสุขภาพที่ 11 ในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศโดย Admin11 วันที่ 14 มิ.ย. 2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโดย Admin11 วันที่ 06 มิ.ย. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศโดย Admin11 วันที่ 10 เม.ย. 2567

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศโดย Admin11 วันที่ 08 ส.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
ฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ศบส. 11
งานออกแบบระบบวิศวกรรม
ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 022006 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560