กิจกรรม ร่วมทำบุญสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561