ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 1