ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบประชุมแบบออนไลน์ Application zoom great for small teams 1