ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์