ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา