ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา