ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง