อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สบส เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี